Konkursas: krata tavo kieme

Gautas atliekų tyrimų tarnybos pranešimas apie rūšiavimo „nusikaltimus“ Vilniaus kiemuose. Nustatyta, kad daugiau nei 30% atliekų į pakuočių atliekų rūšiavimo konteinerius išmetamos neteisingai. Taip tęstis ilgiau nebegali, todėl mūsų tyrėjų komanda skuba vilniečiams į pagalbą!

Registruok savo kiemą konkursui „Krata tavo kieme“ ir laimėk išskirtinį atliekų rūšiavimo tyrimą savo kieme! Atliekų tyrėjai ištirs konteinerių turinį, išsiaiškins, kokie rūšiavimo „nusikaltimai“ buvo padaryti, o „Žaliojo taško“ ekspertai patars, kaip teisingai rūšiuoti pakuotes ir išvengti rūšiavimo „kriminalo“ ateityje.

Prisidėk prie rūšiavimo „kriminalų“ išsiaiškinimo savo kieme!

Projekto „Žaliasis kiemas“ nuostatai

„Žaliasis kiemas“ (toliau tekste – Projektas) – tai didžiausios licencijuotos pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos Lietuvoje „Žaliasis taškas“ organizuojamas projektas rūšiavimo ir teisingo atliekų tvarkymo tema, skirtas Lietuvos daugiabučių namų gyventojams. Projekte gali dalyvauti daugiabučių gyvenamųjų namų bendruomenės, kurios atitinka III nuostatų skyriuje pateikiamus reikalavimus.

I. Tikslas

1.1. Tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į teisingo atliekų tvarkymo svarbą, skatinti rūšiavimą bei formuoti teisingus rūšiavimo įgūdžius, analizuoti Lietuvos daugiabučių gyventojų rūšiavimo įpročius ir keisti juos įtraukiant į edukacines veiklas.

1.2. Uždaviniai:

II. Projekto „Žaliasis kiemas“ eiga

2.1. Projekto etapai:

2023 metais projektas vykdomas Vilniuje.

2.2. Registracija

2.2.1. Registracija projektui „Žaliasis kiemas“ vykdoma elektroniniu būdu nuo 2023 m. balandžio 21 d iki 2023 m. gegužės 31 d. užpildant el. registracijos formą.

2.2.2. Apie sėkmingą registraciją projektui ir patvirtintą kandidatūrą dalyviai bus informuoti registracijos formoje nurodytu el. paštu.

2.3. Projekto vykdymas

2.3.1. „Žaliojo kiemo“ renginiai vyks laikotarpiu nuo 2023 m balandžio 21 d iki spalio 1 d.

2.3.2. Projekte dalyvauti atrinktus kandidatus organizatoriai informuos registracijos formoje nurodytu el. paštu.

2.3.3. Su atrinktais ir renginį vykdyti sutikusiais dalyviais konkreti renginio data ir laikas bus derinami asmeniškai nurodytais kontaktais.

III. Dalyviai

3.1. Projekte gali dalyvauti visos Vilniaus miesto daugiabučių namų bendruomenės ir jų gyventojai, kurių kiemuose yra įrengti rūšiavimo konteineriai.

3.2. Dalyviai turi būti aktyvūs, tiekti pagalbą organizuojant renginį, inicijuoti ir skatinti bendruomenės narių apsilankymą jame.

IV. Reikalavimai renginio vietai

4.1. Registruodami savo kiemą, dalyviai privalo patvirtinti, jog turi raštiškus namų/namo bendrijos gyventojų daugumos sutikimus vykdyti renginius daugiabučio kiemo teritorijoje.

4.2. Dalyviai turi užtikrinti, jog kieme yra užtektinai vietos vykdyti projektą bei jo vykdymas netrukdys bendruomenės nariams užsiimti kasdiene, su projektu nesusijusia veikla veikla (įvažiavimas, išvažiavimas, vaikų žaidimų aikštelių eksploatacija ir pan.)

4.3. Dalyviai turi užtikrinti, jog į numatomą renginio vietą bus sudaryta galimybė privažiuoti renginio transportui (šiukšliavežei, instaliacijų atvežimui, konstrukcijos surinkimui).

4.4. Dalyviai turi užtikrinti, jog renginio vietoje bus galimybė gauti elektros tiekimą (apšvietimas, garso aparatūra).

V. Organizatorių įsipareigojimai

5.1. Organizatoriai įsipareigoja informuoti gyventojus apie numatomas renginių datas ir laikus, skelbiant juos interneto svetainėje www.zaliasistaskas.lt

5.2. Organizatoriai įsipareigoja pasirūpinti visa reikalinga technika ir įrankiais reikalingais renginio vykdymui: scena, palapinėmis, stalais, stendais ir kt.

5.3. Organizatoriai įsipareigoja vykdyti edukacinę veiklą kieme, supažindinti gyventojus su tinkamo rūšiavimo aspektais bei atsakyti į jiems kylančius klausimus.

5.4. Pasibaigus renginiui organizatoriai įsipareigoja koordinuoti renginio teritorijos sutvarkymą (susijusį tik su renginio atributika bei priemonėmis) ir išvežti renginio atributiką. Su renginiu nesusijosios teritorijos ar infrastruktūros tvarkymas nėra organizatorių atsakomybė.

5.5. Pasibaigus renginiui organiztoriai įsipareigoja atliekų instaliacijas išvežti ne vėliau kaip po 2 savaičių.

VI. Konkurso organizavimas

6.1. Projektą „Žaliasis kiemas“ organizuoja VšĮ „Žaliasis taškas“

6.2. Projekto koordinatorius: Asta Burbaitė, el. p. komunikacija@ztl.lt

6.3. Dalyvavimas projekte „Žaliasis kiemas“ yra nemokamas.

6.4. Organizatoriai pasilieka teisę keisti projekto etapų ir renginių datas bei projekto struktūrą, atsižvelgdami į kintančią situaciją dėl pandemijos ar kitų trikdžių, aiškiai ir iš anksto apie tai informuojant dalyvius anketoje nurodytu el.paštu.